Od 2.9. začínáme opět na plno! Na všechny se moc těšíme. Rozvh hodin naleznete v rezervačním systému.Jednotlivé hodiny se budou rozbíhat postupně.

Sportmánie pro děti ve věku 5-15 let

 Je Vaše dítě blázen do sportu a pohybových aktivit? Nebo naopak chcete zlepšit jeho sportovní dovednosti? Pak je tento kroužek právě pro Vaše dítě.

Kroužek sportmánie se snaží vytvořit kladný vztah ke sportu a systematicky rozvíjet základní pohybové dovednosti dětí základních škol. Kroužek je vhodný pro kluky i holky ve věku od 5 do 15 let (při velkém počtu dětí, bude kroužek rozdělen do věkových kategorií). Během lekcí bude respektována fyzická zdatnost všech dětí. Děti se mohou těšit především na nové kamarády, zábavu a sportovní vyžití. 

Sportmánie bude probíhat 1x týdně. Lekce budou probíhat pod vedením lektorky Adély, která s naším pohybovým centrem Moxie již spolupracovala jako vedoucí na letním příměstském táboře. Adéla je studentka pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě a momentálně pracuje jako asistentka pedagoga na základní škole. S vedením dětského kolektivu má bohaté zkušenosti. Již 5 let jezdí na dětské letní tábory jako oddílová vedoucí a 3 roky vede družstvo dětských hasičů, kde děti pravidelně trénuje a systematicky připravuje na závody v požárním sportu. 

Sportmánie je zaměřena na sportovní rozvoj dětí a především vedením k fair-play. Sportovní plán lekcí je pestrý a dbá se na pravidelné střídání pohybových činností. Během nichž je důraz kladen především na zábavnou a hravou formu. Za příznivého počasí, mohou lekce probíhat i ve venkovním prostředí. Na kroužku sportmánie se budou využívat různých sportovní pomůcky jako například: gymnastické míče, overbally, švihadla, bosu, obruče i klasické míče.

 

Cena kurzu I pololetí: 1450,- Kč

25.9. 2019 - 29.1.2020


V případě volné kapacity, je možné  navštěvovat lekce i jednotlivě - vstup 95,- Kč
V tomto případě je nutná vždy rezervace v rezervačním systému.

Kurz bude otevřen v případě 5 přihlášených dětí. 

Rozvrh cvičení

Středa 17:00 - 18:00 Sál 2

 

Instruktor

Adéla Valachovská