Prázdninový rozvrh naleznete vždy aktuálně v rezervačním systému, nebo se můžete na hodiny informovat přímo u svého instruktora!

Přejeme všem pohodové prázdniny

 

Jóga

Jóga je integrální disciplína, nahlížející na člověka jako na celek. Nevěří tedy na oddělení hmoty a ducha. V knihách indických autorů je právem označována uměním, vědou a filosofií. Ukazuje nám jak využít své fyzické a duševní síly pro rozvoj a rozkvět vlastního života. Nalézt rovnováhu ve všech činnostech, jak fyzických, jako je práce, sport a výživa, tak psychických, jako je pěstování citových vztahů, studium a kreativní schopnosti. Jóga ukazuje, jak se naučit ovládat životní energii, své tělo, mysl a emoce. Snaží se, abychom poznali sami sebe. Jóga je ideální pro každého, kdo chce protáhnout své tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout si od každodenního stresu. Hlavní náplní lekcí je výuka jednotlivých pozic (ásan), práce s dechem (pránájáma) a elaxace. Spojení těchto tří elementů tvoří harmonické cvičení, díky kterému zapomenete na okolní svět a starosti. Nemusíte se obávat obtížnosti ani posuzování, protože jóga není zaměřená na výkon, ale na vnitřní prožitek, který je čistě osobní a nesdělitelný. 

Na jógu je důležité obléci se pohodlně. Nejlépe legíny, nebo ¾ tepláky a tričko. Sebou mikinu a teplé ponožky na relaxaci + deku.

Od září budou hodiny jógy probíhat následně:

1. Otevřená hodina v délce 60- 75min vhodná pro začátečníky. Hodiny lze navštěvovat jednotlivě na základě rezervace v rezervačním systému.

Hlavní náplní lekcí pro úplné začátečníky bude navázání bližšího kontaktu s tělem, výuka několika základních ásán, průpravných cviků,které k nim vedou a práce s dechem. Budeme cvičit s pomůckami, není nutné se obávat, lekce budou vedeny v klidném tempu.

 Naučíme se obracet pozornost do sebe, plynule dýchat, vnímat proudění energie. Dále se budeme věnovat vnímání osy těla, prostoru v těle, centra těla a propojování těchto principů.

 Ásany očišťují tělo a mysl, mají také preventivní a ozdravné účinky. Zdraví je křehká rovnováha těla, mysli a ducha. Praktikování asán přináší zdraví, krásu, vitalitu, sílu, penvost i lehkost. Na vnitřní úrovni klid a šťastné naladění.

 2. Uzavřený kurz pro mírně pokročilé /vhodné pro všechny, kteří navštěvovali hodiny jógy v předešlém semestru, nebo již mají s hodinami jógy nějaké zkušenosti/

Platí se kurzovné na celé pololetí. Není možný jednotlivý vstup.

Hlavní náplní lekce pro mírně pokročilé je prohlubování praxe ásán.Pevná a příjemná pozice těla je zdrojem duševní harmonie a předchází těkání mysli. Kromě  zdokonalování již známých pozic se budeme učit nové, do lekcí bude zařazována hlubší relaxace a pránajáma. Dotkneme se prvních dvou stupňů jógy : Jama a Nijama.

 Kde končí tělo a začíná mysl? Kde končí mysl a začíná duch ? Nelze je oddělit, jelikož jsou vzájemně propojeny, jsou to jen různé aspekty téhož vše prostupujícího vědomí. Light On Yoga ( B.K.S. IYENGAR)

 

25.2.2020 bude provoz studia na adrese Karla Steinera ukončen.

Od 9.3.2020 bude Moxie Pohybové studio nadále pokračovat ve své činnosti na adrese :

Rozvrh a adresu hodin Jógy se včas dozvíte od své instruktorky, na těchto webových stránkých i v rezervačním systému.

 

Cena a rozvrh cvičení

  

Instruktor

Eva Petrušová

777 114 165